Logo KTS KTS

PROGRAMY

W tej sekcji można znaleźć różne programy i narzędzia, które zrobiliśmy.

Tester szybkości klikania

Tym narzędziem można przetestować szybkość klikania.
Jak szybko potrafisz klikać?
> Zobacz Tester szybkości klikania

Narzędzie do glitchowania tekstu

Tym narzędziem można stworzyć t̻᷆᪰ᷨa̸᪶᷿᪸k᪹᪰͡i̵᪵᪺ᷤ ᪶ᷱt͠e᪰᪱ͯ᪴k̇᪲᷵s̺̅t̵͚᪺᪱.
Możliwości jest bardzo wiele!
> Zobacz Narzędzie do glitchowania tekstu